lintzaag draagbaar scie ruban portable Marpol 95

Lintzaag Marpol 95

Lint: 1140 x 13 x 0.6 mm

Rond: 100 mm
Rechthoek: 100 x 105 mm
45° Rond: 55 mm
Rechthoek: 55 x 60 mm
lintzaag draagbaar scie à ruban portable marpol 125

Lintzaag Marpol 125

Lint: 1140 x 13 x 0.6 mm

Rond: 125 mm
Rechthoek: 125 x 125 mm
45° Rond: 100 mm
Rechthoek: 60 x 60 mm
60° Rond: 60 mm
Rechthoek: 60 x 90 mm
Lintzaagmachine scie a ruban marpol model 97

Lintzaag Marpol 97

Lint: 1900 x 20 x 0.9 mm

Rond: 160 mm
Rechthoek: 160 x 150 mm
45° Rond: 125 mm
Rechthoek: 100 x 50 mm